NEURON

Objavio: Domagoj Kolarec

NEURON

NEURON (ŽIVČANA STANICA) – osnovna je stanica živčanog sustava, građena od tri dijela: tijela s jezgrom (soma), kratkih ogranaka (dendriti) i dugog ogranka (akson). Dendriti primaju podražaje, dok ih aksoni provode.

Zaprimljeno na:  Fri, 12-Oct-2012, 12:20