RIBOSOMI

Objavio: Domagoj Kolarec

RIBOSOMI

RIBOSOMI - su stanične strukture (zrnca, organeli) građene od proteina i RNK. Na ribosomima se genetička uputa prevodi u polipeptid u procesu koji nazivamo prevođenje odnosno translacija. Translacija je složen proces čiju pojednostavljenu verziju možeš pogledati ovdje. Unutar stanice ribosomi se nalaze slobodni u citoplazmi ili mogu biti vezani na endoplazmatsku mrežicu (endoplazmatski retikulum).

Zaprimljeno na:  Mon, 04-Jun-2012, 06:17