EUKARIOTI

Objavio: Domagoj Kolarec

EUKARIOTI

EUKARIOTI – jednostanični ili višestanični organizmi građeni od eukariotskih stanica. U eukariote ubrajamo sve žive organizme osim arhebakterija i bakterija.

Zaprimljeno na:  Mon, 21-Jan-2013, 10:18