RNK

Objavio: Domagoj Kolarec

RNK

RNK – ribonukleinska kiselina (engl. ribonucleic acid ili RNA) je jedna od nukleinskih kiselina (kao i DNK) odgovorna za prijenos informacije sa gena, koja je upisana u DNK, do mjesta na kojem nastaju proteini (do ribosoma). Ona prenosi poruku iz jezgre o vrsti proteina koji je trenutačno stanici odnosno potreban.

Zaprimljeno na:  Wed, 16-Jan-2013, 10:47