SPECIJACIJA

Objavio: Domagoj Kolarec

SPECIJACIJA

SPECIJACIJA – proces koji označava nastanak novih vrsta, v. biološka evolucija

Zaprimljeno na:  Wed, 23-Jan-2013, 07:44