GENERATIVNI ORGANI

Objavio: Domagoj Kolarec

GENERATIVNI ORGANI

GENERATIVNI ORGANI - organi koji služe za razmnožavanje i kod biljaka i kod životinja.

Zaprimljeno na:  Thu, 14-Jun-2012, 06:32