MIKROORGANIZAM

Objavio: Igor Franić

MIKROORGANIZAM

MIKROORGANIZAM - organizmi koji su tako sićušni da se mogu vidjeti samo mikroskopom, poput bakterija i virusa, te nekih algi i gljivica. Mikroskopski organizmi se obično sastoje od jedne jedine stanice.


Zaprimljeno na:  Fri, 18-Oct-2013, 13:42