EHOLOKACIJA

Objavio: Igor Franić

EHOLOKACIJA

EHOLOKACIJA - vrsta sonara koja životinjama poput šišmiša i dupina omogućuje orijentaciju u prostoru. Šišmiš emitira zvučne valove u prostor ispred sebe te čeka da se ti isti valovi odbiju od neke prepreke. Ovisno o vremenu koliko zvuku treba da se vrati, u glavi šišmiša stvara se slika prostora i položaj plijena koji se nalazi u njegovoj blizini.

Zaprimljeno na:  Sun, 11-Nov-2012, 19:52