GENETIČKA UPUTA (genetička šifra)

Objavio: Jelena Likić

GENETIČKA UPUTA (genetička šifra)

GENETIČKA UPUTA (genetička šifra) -  informacija o rasporedu dušičnih baza u molekulama DNK. Tri nukleotida (dušične baze) koje nazivamo trojka ili triplet čine osnovu takve upute, a svaka trojka prepisana s DNK na mRNK naziva se kodon ili kod. Svaki kodon odgovara pojedinoj aminokiselini te na taj način DNK preko mRNK određuje ugradnju pojedinih aminokiselina u specifičnu vrstu bjelančevine. Pri tome je važno napomenuti da isti kodon (triplet) kodira istu aminokiselinu bez obzira događa li se to kod virusa, bakterija, biljaka ili čovjeka.

Zaprimljeno na:  Wed, 16-Jan-2013, 10:49