CVIJET

Objavio: Domagoj Kolarec

CVIJET

CVIJET – generativni organ biljke građen od preobraženih listova, a služi za spolno razmnožavanje. Sastoji se od cvjetne stapke s cvjetištem, ocvijeća, prašnika i tučka. Ocvijeće zaštićuje prašnike i tučak, privlači kukce, a kod većine biljaka može biti razlučeno u čašku i vjenčić. Ocvijeće koje je sastavljeno od listova koji izgledaju jednako nazivamo perigon. Ako na istom cvijetu nalazimo prašnike i tučak, tada govorimo o dvospolnom cvijetu. Jednospolni cvijet je onaj koji nosi samo prašnike ili samo tučak. Ako se na jednoj cvjetnoj stapci nalazi više cvjetova tada govorimo o cvatu. Najveći cvijet na svijetu stvara parazitska biljka Rafflesia arnoldii. Njezin cvijet koji miriši na trulo meso može narasti i 100 cm u promjer te biti težak i do 10 kg.

Zaprimljeno na:  Wed, 23-Jan-2013, 17:40