EKOLOŠKA NIŠA

Objavio: Barbara Milutinović

EKOLOŠKA NIŠA

EKOLOŠKA NIŠA - svaka vrsta zauzima određenu ekološku nišu. To ne znači da vrste zauzimaju samo određeni prostor u prirodi, već da imaju i određenu (važnu) ulogu u zajednici. To podrazumijeva način na koji vrsta živi, kako se hrani, koji je njezin hranidbeni položaj u zajednici i kakav utjecaj ima na ekosistem.

Zaprimljeno na:  Fri, 15-Nov-2013, 10:29