PARAZITOID

Objavio: Behija Salkić

PARAZITOID

PARAZITOID – organizam koji dobar dio svog životnog ciklusa provede pričvršćen za drugi organizam (domaćin ili domadar) ili živi unutar njega. Za razliku od parazita, parazitoid na kraju ubije ili trajno onesposobi svog domadara. Postoje mnoge parazitoidne vrste, no najpoznatiji su kukci i to oni iz skupine opnokrilaca (Hymenoptera).

Zaprimljeno na:  Thu, 25-Apr-2013, 15:03