EKOSUSTAV

Objavio: Behija Salkić

EKOSUSTAV

EKOSUSTAV – zajednica živih organizama (prokariota, protista, gljiva, biljaka i životinja) koja živi na nekom području. Ključna odrednica svakog ekosustava su različiti odnosi među organizmima istih ili različitih vrsta te odnosi između organizama i njihovog okoliša.

Zaprimljeno na:  Thu, 16-May-2013, 15:10