SIMBIOZA

Objavio: Behija Salkić

SIMBIOZA

SIMBIOZA – odnos između dva ili više organizma različitih vrsta u kojem su vrste najčešće u bliskom fiziološkom kontaktu jedna s drugom. Obično se radi o dugoročnim odnosima. Postoje tri tipa simbiotskih odnosa – parazitizam, komenzalizam i mutualizam.

Zaprimljeno na:  Thu, 22-May-2014, 14:33