SEKVENCIRANJE

Objavio: Behija Salkić

SEKVENCIRANJE

SEKVENCIRANJE - (eng. sequencing) metoda u genetici i biokemiji kojom se određuje redoslijed građevnih elemenata u nekoj velikoj molekuli (makromolekuli). Primjerice, kod sekvenciranja nukleinskih kiselina određuje se redoslijed nukleotida, dok se kod sekvenciranja proteina određuje redoslijed aminokiselina.

Zaprimljeno na:  Wed, 29-May-2013, 13:17