NEUTRALIZAM

Objavio: Behija Salkić

NEUTRALIZAM

NEUTRALIZAM – odnos između dva organizma različitih vrsta u kojem vrste ne utječu jedna na drugu. Postojanje ovakvog tipa biološke interakcije među vrstama je vrlo teško odrediti, budući da su ekosustavi vrlo kompleksne zajednice živih organizama i gotovo uvijek je prisutna kompeticija ili neki drugi međuodnos među vrstama.

Zaprimljeno na:  Mon, 15-Jul-2013, 14:56