AMENZALIZAM

Objavio: Behija Salkić

AMENZALIZAM

AMENZALIZAM – odnos između organizama u kojem produkt jednog organizma ima negativan utjecaj na drugi organizam. Najpoznatiji primjer je crni orah (Juglans nigra) koji proizvodi kemijski spoj (juglon) koji kada dospije u tlo šteti ili ubija neke od biljaka koje rastu u blizini oraha.

Zaprimljeno na:  Mon, 15-Jul-2013, 14:57