ALEL

Objavio: Mirela Uzelac

ALEL

ALEL – jedna od inačica (varijanta) gena. U stanicama uvijek imamo parove alela jer smo jedan par alela naslijedili od majke, a drugi od oca. Par alela, primjerice aleli AA, čine jedno svojstvo (osobinu).

Zaprimljeno na:  Tue, 29-Oct-2013, 13:28