APOPTOZA

Objavio: Mirela Uzelac

APOPTOZA

APOPTOZA – kontrolirana (programirana) stanična smrt čiji je uzrok cijepanje molekule DNA na fragmente. To je mehanizam u kojem stanica aktivno uz utrošak energije pokreće vlastitu smrt.

Zaprimljeno na:  Tue, 29-Oct-2013, 13:36