EKOTOKSIKOLOGIJA

Objavio: Mirela Uzelac

EKOTOKSIKOLOGIJA

EKOTOKSIKOLOGIJA – znanost koja se bavi istraživanjem toksičnih učinaka prirodnih i antropogenih (uzrokovanih čovjekom) onečišćivača na sve sastavnice ekosustava (od biljaka, životinja do mikroorganizama).

Zaprimljeno na:  Tue, 29-Oct-2013, 13:42