ABISAL

Objavio: Behija Salkić

ABISAL

ABISAL – abisalna ravnica ili duboko morsko dno. Zauzima preko 75% morskog dna i obuhvaća područje od 4000 metara dubine do 6000 metara dubine.

Zaprimljeno na:  Thu, 14-Nov-2013, 11:08