BARA

Objavio: Behija Salkić

BARA

BARA – voda stajaćica koja je površinom manja od jezera. Može nastati prirodnim ili umjetnim putem. Prirodne bare obično nastaju u poplavnim područjima ili uz rijeke, plitke su te u njima rastu vodene biljke i žive brojne životinje.

Zaprimljeno na:  Thu, 20-Feb-2014, 11:31