PANMIKSIJA

Objavio: Mirela Uzelac

PANMIKSIJA

PANMIKSIJA – slučajno parenje između jedinki u prirodnim populacijama. Svaki član jedne populacije ima jednaku šansu da se pari sa bilo kojim drugim članom populacije suprotnog spola.

Zaprimljeno na:  Tue, 25-Mar-2014, 17:08