PALEOBOTANIKA

Objavio: Behija Salkić

PALEOBOTANIKA

PALEOBOTANIKA – dio botanike koji se bavi proučavanjem fosilnih ostataka biljaka. Fosili biljaka se mogu podijeliti na makrofosile (listovi, stabljike i ostali dijelovi biljaka) i mikrofosile (spore i pelud biljaka).

Zaprimljeno na:  Wed, 26-Mar-2014, 16:37