GAMETOFIT

Objavio: Behija Salkić

GAMETOFIT

GAMETOFIT – spolna haploidna (n) generacija kod biljaka kojoj je glavna uloga proizvodnja spolnih stanica (gameta). Gametofit je dominantna generacija kod nevaskularnih biljaka (mahovina).

Zaprimljeno na:  Wed, 26-Mar-2014, 16:51