SPOROFIT

Objavio: Behija Salkić

SPOROFIT

SPOROFIT – nespolna diploidna (2n) generacija kod biljaka kojoj je glavna uloga proizvodnja spora ili nespolnih stanica. Sporofit je dominantna generacija kod vaskularnih biljaka.

Zaprimljeno na:  Wed, 26-Mar-2014, 16:52