AKVARIJ

Objavio: Behija Salkić

AKVARIJ

AKVARIJ – vrsta vivarija u kojoj se oponašaju vodena staništa (riječna, jezerska ili morska). U akvariju se obično drže vodene biljke te životinje poput riba, različitih vrsta mekušaca i slično.

Zaprimljeno na:  Wed, 16-Apr-2014, 11:53