PALUDARIJ

Objavio: Behija Salkić

PALUDARIJ

PALUDARIJ – vrsta vivarija u kojem se oponašaju staništa poput kišnih šuma ili močvara, a sadržava dio s vodom i dio s kopnom.

Zaprimljeno na:  Wed, 16-Apr-2014, 11:56