CRVENA LISTA

Objavio: Behija Salkić

CRVENA LISTA

CRVENA LISTA – skraćeni naziv za Crvenu listu ugroženih vrsta koju održava Međunarodna unija za zaštitu prirode i prirodnih resursa (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – skraćeno IUCN). Radi se o najdetaljnijem popisu vrsta kojima je procijenjen rizik od izumiranja. Ovisno o riziku vrstama se dodjeljuju različite kategorije pa prema tome vrste mogu biti: izumrle (EX - Extinct), izumrle u prirodnim staništima (EW - Extinct in the Wild), regionalno izumrle (RE - Regionaly Extinct), kritično ugrožene (CR - Critically Endangered), ugrožene (EN - Endangered), osjetljive (VU - Vulnerable), gotovo ugrožene (NT - Near Threatened), najmanje zabrinjavajuće (LC - Least Concern), nedovoljno poznate (DD - Data Deficient) i neobrađene (NE - Not Evaluated). Ugroženim vrstama se smatraju one vrste koje su kritično ugrožene, ugrožene ili osjetljive. Crvenu listu možeš pretraživati na ovom linku.

Zaprimljeno na:  Thu, 29-May-2014, 14:49