MEGAFAUNA

Objavio: Behija Salkić

MEGAFAUNA

MEGAFAUNA – (grč. megas – velik; lat. fauna – životinja) naziv za velike kopnene životinje koje su, ovisno o definiciji, teže od 45 kilograma ili teže od 100 kilograma. Izraz se često koristi za velike kopnene životinje koje su izumrle tijekom ledenih doba poput vunastog mamuta ili za danas živuće velike kopnene životinje poput slonova, žirafa, itd.

Zaprimljeno na:  Thu, 12-Jun-2014, 10:53