ALELOPATIJA

Objavio: Behija Salkić

ALELOPATIJA

ALELOPATIJA – utjecaj koji jedna vrsta ima na drugu vrstu putem proizvodnje kemijskih spojeva koji se najčešće negativno odražavaju na rast, razvoj i razmnožavanje. Vrste ovu strategiju koriste kako bi imale veće šanse za preživljavanje u prirodi. Alelopatija se može pronaći kod biljaka, algi, gljiva, bakterija i koralja. Najpoznatiji primjeri su kod biljaka: orah (Juglans nigra) proizvodi alelopatski kemijski spoj juglon, korijen pajasena (Ailanthus altissima) proizvodi spoj ailanton itd.

Zaprimljeno na:  Sun, 15-Feb-2015, 16:39