ANEMOHORIJA

Objavio: Behija Salkić

ANEMOHORIJA

ANEMOHORIJA - rasprostranjivanje plodova, sjemenki ili spora biljaka pomoću vjetra.

Zaprimljeno na:  Mon, 16-Jun-2014, 15:53