SEMIAKVATIČNA VRSTA

Objavio: Behija Salkić

SEMIAKVATIČNA VRSTA

SEMIAKVATIČNA VRSTA – vrste biljaka ili životinja koje dio života provode na kopnu, a dio u vodi. Semiakvatične biljke su one vrste čije je korijenje djelomično ili u potpunosti pod vodom, dok je ostatak biljke iznad vode (dobar primjer je mangrove vegetacija čiju sliku možeš vidjeti na ovom linku). Semiakvatične životinje su primarno kopnene životinje, ali dobar dio svog života provode pod vodom i u vodi (npr. dabar, pingvini, perajari, krokodili, žabe, kornjače, itd.).

Zaprimljeno na:  Mon, 23-Jun-2014, 11:23