ŠIROKONOSCI

Objavio: Behija Salkić

ŠIROKONOSCI

ŠIROKONOSCI – jedan od dva podreda primata (podred Strepsirrhini) koji obuhvaća lemure, potoe, lorise i galagoe. Više o primatima saznaj na ovom linku.

Zaprimljeno na:  Fri, 27-Jun-2014, 11:04