GENETSKI OTKLON

Objavio: Ivan Car

GENETSKI OTKLON

GENETSKI OTKLON predstavlja slučajne promjene koje tijekom određenog vremenskog razdoblja dovode do promjena u učestalosti pojedinih genotipova odnosno alela unutar populacije. To je nezavisan proces koji stvara slučajne promjene osobina u populaciji time što određuje koji će se aleli naslijediti, a koji iščeznuti unutar jedne populacije. Djeluje u populacijama po načelu vjerojatnosti.


Zaprimljeno na:  Tue, 28-Apr-2015, 11:12