KONVERGENTNA EVOLUCIJA

Objavio: Ivan Car

KONVERGENTNA EVOLUCIJA

KONVERGENTNA EVOLUCIJA je proces razvoja sličnih osobina i sličnih organa s istim funkcijama kod vrsta koje nisu međusobno srodne do kojih dolazi tijekom evolucije kao posljedica prilagođavanju sličnim uvjetima života.

Zaprimljeno na:  Tue, 19-May-2015, 15:02