DEKOMPOSTIRANJE

Objavio: Ivan Car

DEKOMPOSTIRANJE

DEKOMPOSTIRANJE je biološka razgradnja biorazgradivog otpada djelovanjem mikroorganizama u odsustvu kisika.

Zaprimljeno na:  Tue, 23-Jun-2015, 15:54