SESTRINSKA KROMATIDA

Objavio: Ivan Car

SESTRINSKA KROMATIDA

SESTRINSKA KROMATIDA je pojam kojim označavamo jednu od dviju istovjetnih kopija (kromatida) koje su nastale repliciranjem jednog kromosoma. Kromatida je tvorevina koja sadržava jednu spiraliziranu i kondenziranu molekulu DNK i bjelančevina. Polovica je udvostručenog kromosoma.

Zaprimljeno na:  Tue, 14-Jul-2015, 12:49