CITOKINEZA

Objavio: Ivan Car

CITOKINEZA

CITOKINEZA je druga faza stanične diobe, koja slijedi nakon mitoze. U citokinezi se pravilno distriburiraju stanična tjelešca i stanični dijelovi. U mitozi se dijeli stanična jezgra (kariokineza), a u citokinezi citoplazma te se time u ovoj fazi dijeli cijela stanica.

Zaprimljeno na:  Thu, 24-Sep-2015, 10:06