GEN

Objavio: Domagoj Kolarec

GEN

GEN – sastoji se od kraćih dijelova molekule DNK koji kodiraju točno određene polipeptide prema genetičkoj uputi. Za gene možemo reći da su nosioci nasljednih osobina koje se prenose s roditelja na potomstvo, poput boje očiju, boje cvjetova, daltonizma kao i mnogih drugih. Jedan gen može biti odgovoran samo za jedno svojstvo, ali i za više njih, kao što i više gena može biti odgovorno za samo jedno svojstvo. Svi geni određenog organizma nalaze se u sklopu njegovog genoma, a znanost koja proučava gene naziva se genetika. Želiš li se malo više upoznati s genima, klikni ovdje.

Zaprimljeno na:  Wed, 16-Jan-2013, 10:30