DETRITUS

Objavio: Matea Jarak

DETRITUS

Detritus je biološka bezstrukturna masa sastavljena od vrlo sitnih čestica organske tvari, nastala raspadanjem organizama, tkiva ili stanica. Detritus se razgrađuje DEKOMPOSTIRANJEM.

Zaprimljeno na:  Mon, 27-Jun-2016, 14:43