MORFOLOGIJA

Objavio: Matea Jarak

MORFOLOGIJA

Morfologija (grčki μορφή, morphé = obličje, oblik i λόγος, lógos = riječ, učenje) je i grana biologije koja proučava oblik i građu biljnih i životinjskih organizama. Dijeli se na anatonomiju, histologiju (proučavanje tkiva) i citologiju (proučava stanice), a povezana je i s embriologijom koja proučava razvitak zametka.

Zaprimljeno na:  Mon, 27-Jun-2016, 14:46