Akvaristika

Objavio: Matea Jarak

Akvaristika

Akvaristika je naziv uzgoja vodenih organizama, morskih i slatkovodnih. Nastambe u kojima žive te životinje nazivaju se akvariji, a ljudi koji se bave akvaristikom zovu se akvaristi. Od životinja koje se uzgajaju u akvarijima najčešće su ribe, dok možemo naći i puževe, žabe ili rakove, te vodeno bilje.

Zaprimljeno na:  Thu, 01-Dec-2016, 15:00