Amigdala

Objavio: Matea Jarak

Amigdala

Amigdala kod ljudi je nakupina međusobno povezanih tvorbi u obliku badema smještenih iznad moždanog debla, u blizini limbičkog prstena. Postoje dvije amigdale, po jedna na svakoj strani mozga i smještene su bliže prednjoj strani glave. Amigdala je specijalizirana za pitanja emocija. Prekine li se veza amigdale s preostalim dijelom mozga, posljedica je nevjerojatna nesposobnost procjenjivanja emocionalne važnosti pojedinih događaja; ovakvo stanje katkada se naziva »afektivnim sljepilom«Amigdala služi kao spremište emocionalnog pamćenja. Amigdala je živčanim putevima povezana s različitim regijama mozga.

Zaprimljeno na:  Wed, 08-Feb-2017, 14:45