Omivor

Objavio: Matea Jarak

Omivor

Omnivori ili svežderi su životinje koje se hrane i biljnom hranom i mesom. Najpoznatiji omnivori su čovjek i svinja.

Zaprimljeno na:  Sat, 11-Feb-2017, 19:53