Hibernacija

Objavio: Matea Jarak

Hibernacija

Zimski san ili hibernacija (od lat. hibernare: zimovati, prezimiti) je biološka pojava, odnosno stanje slično snu u koje zapadaju određene endotermne ili toplokrvne životinje, neki sisavci i rijetke ptice, za vrijeme hladnog dijela godine snižavanjem svoje tjelesne temperature.

Zaprimljeno na:  Sat, 11-Feb-2017, 19:56