Deforestacija

Objavio: Matea Jarak

Deforestacija

Krčenje šume ili deforestacija je uklanjanje šume, kako bi se šuma i šumsko zemljište prenamijenili u druge svrhe, ponajviše u poljoprivredno zemljište ili za izgradnju cesta.

Zaprimljeno na:  Sat, 11-Feb-2017, 19:57