Adaptivna radijacija

Objavio: Matea Jarak

Adaptivna radijacija

Adaptivna radijacija je proces pri kojem se jedinke različitih vrsta prilagode na isto stanište.

Zaprimljeno na:  Mon, 20-Feb-2017, 13:21