Genetički bazen

Objavio: Matea Jarak

Genetički bazen

Genetički bazen (eng. gene pool) predstavlja sve gene, ukupnu genetičku raznolikost populacije jedne vrste.

Zaprimljeno na:  Wed, 22-Feb-2017, 13:53