Premosnici

Objavio: Matea Jarak

Premosnici

Skupina gmazova, kojoj je najpoznatiji predstavnik pilasti premosnik ili tuatara. Živi na otocima Novog Zealanda i smatra se živim fosilom.

Zaprimljeno na:  Fri, 03-Mar-2017, 15:46